Home > Vui, Xã hội > Chầy cối

Chầy cối

Chầy đút vào cối bao đau đớn

Đập thêm mấy nhát sướng tựa tiên

Sống ở trên đời người cũng vậy

Cần sướng là phải chịu khổ thêm.

Advertisements
Categories: Vui, Xã hội
 1. 28/11/2014 at 4:18 pm

  Xôi dồn lấy thịt bao sung sướng
  Thịt giã xong rồi tựa bún thiu
  Sống ở trên đời nên biết hưởng
  Phịch xong nằm thở mé đìu hiu!
  😀

  Liked by 1 person

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: