Home > Vui > Người thầy số 1 – Thơ dịch 20/11

Người thầy số 1 – Thơ dịch 20/11

Ông Thầy số một
(bản dịch trường phái ễnh ương)

Học thầy em sướng biết bao.
Mỗi bài như một trái đào em xơi
Tấm gương thầy cứ như mơi
Cho em ôm mộng làm, chơi với thầy.

Từ tâm thầy vẫn nói cười
Ngày ngày gây giống lên người chúng em
Kiến thức rồi lại niềm tin
Biết rồi, biết nữa đồng tiền nhào zô.

Nhờ thầy bớt ngố bao nhiêu
Em xin cảm tạ những chiêu thầy truyền
Cả ngày chỉ muốn luyên thuyên
Thầy là số một, đồng tiền số 2.

——————

Nguyên tác


Number One Teacher
by By Joanna Fuchs

I’m happy that you’re my teacher;
I enjoy each lesson you teach.
As my role model you inspire me
To dream and to work and to reach.
With your kindness you get my attention;
Every day you are planting a seed
Of curiosity and motivation
To know and to grow and succeed.
You help me fulfill my potential;
I’m thankful for all that you’ve done.
I admire you each day, and I just want to say,
As a teacher, you’re number one!

Advertisements
Categories: Vui
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: