Home > Vui > Khoai to

Khoai to

Dạo này hay nghe câu “khoai to không lo chết đói”, bây giờ mới thấy là nó có lý 🙂

Khoai to không lo chết đói (ảnh: Internet)

Khoai to không lo chết đói (ảnh: Internet)

Advertisements
Categories: Vui
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: