Home > Uncategorized > iPod, iPhone, iPad then I die

iPod, iPhone, iPad then I die

Không phải tín đồ các sản phẩm của Apple nhưng tôi thừa nhận Steve Jobs là nhà tiên phong về công nghệ có dấu ấn rõ ràng nhất trong thập kỷ qua. Ông đã thay đổi nền công nghiệp IT và gián tiếp thay đổi cách chúng ta sinh hoạt hàng ngày.

Xin chia buồn cùng gia quyến và toàn thể nhân loại.

R.I.P

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. SS
    23/04/2012 at 11:20 pm

    hihi.
    Bên nhà cháu hôm đó còn viết hẳn 1 bài về bác Steven Jobs này.

    Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: